Ponuka služieb

BOZP a PO –
komplexné
služby

Kontroly
hasiacich
prístrojov

BOZP
pre malých
podnikateľov

Spracovanie
miezd
 

Kurz hasenia
požiarov
 

Špeciálna odborná príprava – praktické použitie hasiacich prístrojov

Odborná
príprava –
prvá pomoc

Prevádzkovanie
súkromnej
bezpečnostnej služby

Agentúra
dočasného
zamestnávania

Kontaktný formulár

Na základe kontaktného formulára s popisom služby o ktorý máte záujem a ktorý nám môžete zaslať elektronicky alebo poštou Vám vypracujeme a zašleme cenovú ponuku.

RITAS, s.r.o. | Májkova 1 | 811 03 Bratislava | tel.: +420 721959 324 | radek.zapletal@seznam.cz, info@ritas.cz, ritasslovakia@gmail.com, | www.ritas.cz,
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava, oddiel S r o, vložka 75798/B IČ : 46324861 | DIČ: SK2023337074 |