Ponuka služieb

BOZP a PO –
komplexné
služby

Kontroly
hasiacich
prístrojov

BOZP
pre malých
podnikateľov

Spracovanie
miezd
 

Kurz hasenia
požiarov
 

Špeciálna odborná príprava – praktické použitie hasiacich prístrojov

Odborná
príprava –
prvá pomoc

Prevádzkovanie
súkromnej
bezpečnostnej služby

Agentúra
dočasného
zamestnávania

Kontaktný formulár

Na základe kontaktného formulára s popisom služby o ktorý máte záujem a ktorý nám môžete zaslať elektronicky alebo poštou Vám vypracujeme a zašleme cenovú ponuku.

RITAS Slovakia, s.r.o. | Záhradnícka 51 | 821 08 Bratislava | mobil: +421 911 797 849 | ritasslovakia@gmail.com, | www.ritas.cz,
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava, oddiel S r o, vložka 75798/B IČ : 46 324 861 | DIČ: SK2023337074 |