Práca a mzdy

BOZP v praxi

PO v praxi

Odborná príprava

PONUKA FIRMY RITAS SLOVAKIA s r. o.

Naša spoločnosť sa profiluje v oblasti bezpečnostných a pracovno-právnych služieb mzdovej učtárne. Zároveň Vám prinášame pridanú hodnotu v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a odbornej prípravy, agentúry dočasného zamestnávania, prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby.
Naše služby ponúkame formou úzkoprofilového outsourcingu, prípadne komplexného poradenstva a spracovania jednotlivých agiend – presne podľa požiadaviek našich klientov pre dosiahnutie vysokej efektivity.
Vďaka skúsenosti našich zamestnancov a spolupracujúcich subjektov (daňoví poradcovia, advokátska kancelária atď.) sme schopní ponúknuť ekonomicky prijateľné riešenia ako v celku poskytovaných služieb tak aj v otázkach dielčích problémov.

RITAS Slovakia, s.r.o. | Záhradnícka 51 | 821 08 Bratislava | mobil: +421 911 797 849 | ritasslovakia@gmail.com, | www.ritas.cz,
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava, oddiel S r o, vložka 75798/B IČ : 46 324 861 | DIČ: SK2023337074 |