Kontakt

Adresa a kontakt:

RITAS Slovakia, s r. o.
Záhradnícka 51
821 08 Bratislava
IČO: 46 324 861

e-mail: ritasslovakia@gmail.com
mobil: +421 911 797 849

Kontaktná osoba:
Mgr. Radek Zapletal
+421 904 206 333
+420 721 959 324

Kontaktný formulár

Na základe kontaktného formulára s popisom služby o ktorý máte záujem a ktorý nám môžete zaslať elektronicky alebo poštou Vám vypracujeme a zašleme cenovú ponuku.

RITAS Slovakia, s.r.o. | Záhradnícka 51 | 821 08 Bratislava | mobil: +421 911 797 849 | ritasslovakia@gmail.com, | www.ritas.cz,
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava, oddiel S r o, vložka 75798/B IČ : 46 324 861 | DIČ: SK2023337074 |