Kontakt

Adresa a kontakt:

RITAS Slovakia, s r. o.
Májkova 1
811 03 Bratislava 1
IČO: 463248611

Kontaktná osoba:
Mgr. Radek Zapletal
00421-904-206 333
00420-721-959 324

Kontaktný formulár

Na základe kontaktného formulára s popisom služby o ktorý máte záujem a ktorý nám môžete zaslať elektronicky alebo poštou Vám vypracujeme a zašleme cenovú ponuku.

RITAS, s.r.o. | Májkova 1 | 811 03 Bratislava | tel.: +420 721959 324 | radek.zapletal@seznam.cz, info@ritas.cz, ritasslovakia@gmail.com, | www.ritas.cz,
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava, oddiel S r o, vložka 75798/B IČ : 46324861 | DIČ: SK2023337074 |